Bài 2 trang 133 SGK Vật lí 11

Độ lớn của cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường của dòng điện thẳng dài thay đổi thế nào khi điểm ấy dịch chuyển:

Quảng cáo

Đề bài

Độ lớn của cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường của dòng điện thẳng dài thay đổi thế nào khi điểm ấy dịch chuyển:

a) song song với dây?

b) vuông góc với dây?

c) theo một đường sức từ xung quanh dây?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng biểu thức tính cảm ứng từ gây ra bởi dòng điện thẳng dài: \(B=2.10^{-7}\dfrac{I}{r}\)

Lời giải chi tiết

Ta có, cảm ứng từ tại một điểm gây ra bởi dòng điện thẳng dài: \(B=2.10^{-7}\dfrac{I}{r}\)

a) Khi điểm đó dịch chuyển song song với dây

=> Khoảng cách giữa điểm đó và dây không thay đổi (r - không thay đổi)

=> Độ lớn của cảm ứng từ tại điểm đó trong từ trường của dòng điện thẳng dài không thay

b) Khi điểm đó dịch chuyển vuông góc với dây

- Khi dịch chuyển lại gần dây => khoảng cách giữa điểm đó và dây giảm (r - giảm) => Cảm ứng từ B tăng

- Khi dịch chuyển ra xa dây => khoảng cách giữa điểm đó và dây tăng (r - tăng) => Cảm ứng từ B giảm

c) Khi điểm đó dịch chuyển theo một đường sức từ xung quanh dây

=> Khoảng cách giữa điểm đó và dây không thay đổi

=> Độ lớn của cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường của dòng điện thẳng dài không thay đổi khi điểm ấy dịch chuyển theo một đường sức từ xung quanh dây. Nhưng ở đây phương của vectơ cảm ứng từ luôn thay đổi.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close