Câu C3 trang 131 SGK Vật lý 10

Quảng cáo

Đề bài

So sánh công suất của các máy sau:

a) Cần cẩu M1 nâng được 800 kg lên cao 5 m trong 30 s;

b) Cần cẩu M2 nâng được 1000 kg lên cao 6 m trong 1 phút.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Áp dụng biểu thức tính công suất: \(P=\dfrac{A}{t}\)

+ Áp dụng biểu thức tính công: \(A=Fscos\alpha\)

Lời giải chi tiết

Cả 2 trường hợp đều do trọng lực sinh công, ta có công của trọng lực \(A=Ps.cos\alpha\), từ đó ta có công suất của các máy: 

+ Cần cẩu \({M_1}\):

\({P_1} =\dfrac{{m_1g.s_1.\cos {\alpha}}}{{t_1}}\\= \dfrac{{800.10.5.\cos {0^0}}}{{30}} = 1333,33\,\,{\rm{W}}\)

+ Cần cẩu \({M_2}\):

\({P_2} =\dfrac{{m_2g.s_2\cos {\alpha}}}{{t_2}}\\= \dfrac{{1000.10.6\cos {0^0}}}{{60}} = 1000\,\,{\rm{W}}\)

Vậy công suất cần cẩu M1 lớn hơn công suất cần cẩu M2.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close