Bài 4 trang 132 SGK Vật lí 10

Công có thể biểu thị bằng tích của ...

Quảng cáo

Đề bài

Công có thể biểu thị bằng tích của

A. Năng lượng và khoảng thời gian.

B. Lực, quãng đường đi được và khoảng thời gian.

C. Lực và quãng đường đi được.

D. Lực và vận tốc.

Chọn đáp án đúng.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu lực không đổi \(\overrightarrow F \) có điểm đặt chuyển dời một đoạn s theo hướng hợp với hướng của lực góc α thì công của lực \(\overrightarrow F \) được tính theo công thức: A = Fs.cosα

Lời giải chi tiết

Đáp án C.

Ta có: \(A=Fscos\alpha\)

Trong trường hợp góc α = 0 hay cosα = 1

=> Công có thể biểu thị bằng tích của lực và quãng đường đi được.

Loigiaihay.com

 • Bài 5 trang 132 SGK Vật lí 10

  Giải bài 5 trang 132 SGK Vật lí 10. Một lực F không đổi liên tục kéo một vật...

 • Bài 6 trang 133 SGK Vật lí 10

  Giải bài 6 trang 133 SGK Vật lí 10. Một người kéo một hòm gỗ khối lượng 80 kg...

 • Bài 7 trang 133 SGK Vật lí 10

  Giải bài 7 trang 133 SGK Vật lí 10. Một động cơ điện cung cấp công suất 15kW cho một cần cẩu nâng 1000kg lên cao 30m. Lấy g = 10m/S2. Tính thời gian tối thiểu để thực hiện công việc đó.

 • Bài 3 trang 132 SGK Vật lí 10

  Giải bài 3 trang 132 SGK Vật lí 10. Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị công suất?

 • Bài 2 trang 132 SGK Vật lí 10

  Giải bài 2 trang 132 SGK Vật lí 10. Phát biểu định nghĩa công suất và đơn vị công suất. Nêu ý nghĩa vật lí của công suất.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close