Câu C2 trang 8 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Từ các biểu thức xác định lực hấp dẫn và lực Cu-lông cho thấy giữa hai lực dó có gì giống nhau, có gì khác nhau

Quảng cáo

Từ các công thức xác định lực hấp dẫn và lực Cu-lông cho thấy giữa hai lực dó có gì giống nhau, có gì khác nhau

Giải

Từ biểu thức của lực hấp dẫn và lực Cu-lông cho thấy:

- Hai lực đều tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách r giữa 2 vật hay hai điện tích.

- Lực Cu-lông có thể là lực đẩy hay lực hút, còn lực hấp dẫn luôn luôn là lực hút.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài