Bài 2 trang 9 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Hãy chọn phương án đúng

Quảng cáo

Hãy chọn phương án đúng

Dấu của các điện tích q1 q2 trên hình 1.7 là:

         

A. q1> 0; q2< 0.

B. q1< 0; q2> 0.

C. q1<0; q2< 0.

D. Chưa biết chắc chắn vì chưa biết độ lớn của q1 q2.

Giải

Chọn C.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài