Bài 4 trang 9 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Tính lực tương tác tĩnh điện

Quảng cáo

 Tính lực tương tác tĩnh điện giữa một êlectron và một prôtôn nếu khoảng cách giữa chúng bằng \(5.10^{-9}\) (cm). Coi êlectron và prôtôn như những điện tích điểm.

Giải

Theo định luật Cu-lông:

\(F = {9.10^9}{{|{q_1}{q_2}|} \over {{r^2}}} = {9.10^9}.{{1,{{6.10}^{ - 19}}1,{{6.10}^{ - 19}}} \over {{{({{5.10}^{ - 11}})}^2}}}\)

\(\Rightarrow F = 9,216.10^{-8}\) (N).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài