Bài 1 trang 8 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Hãy chọn phát biểu đúng.

Quảng cáo

Hãy chọn phát biểu đúng.

Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong không khí

A.  tỉ lệ thuận với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích

B.  tỉ lệ thuận với khoảng cách giữa hai điện tích

C. tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích

D. tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích. 

Giải

Chọn C

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài