Bài 8* trang 17 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Giải bài tập Bài 8* trang 17 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Quảng cáo

Đề bài

Bảng số liệu sau cho biết thành tích đoạt huy chương vàng ở một số cự li điền kinh của thế vận hội mùa hè năm 2016 tại Brasil (Rio 2016). Hãy tính tốc độ chạy của những người đoạt huy chương vàng này và cho biết trong số họ, ai chạy nhanh nhất ?

Nội dung

Huy chương vàng (tên người, quốc gia)

Thời gian chạy

Tốc độ chạy

Chạy 1500 m

Matthew Centrowitz (Hoa Kì)

3 min 50,00 s

Chạy 800 m

David Rudisha (Kenya)

1 min 42,15 s

 

Chạy 400 m

Wayde Van Niekerk (Nam Phi)

43,03 s

Chạy 100 m

Usain Bolt (Jamaica)

9,81 s

 

Lời giải chi tiết

Nội dung

Huy chương vàng (tên người, quốc gia)

Thời gian chạy

Tốc độ chạy

Chạy 1500 m

Matthew Centrowitz (Hoa Kì)

3 min 50,00 s

6,521

Chạy 800 m

David Rudisha (Kenya)

1 min 42,15 s

7,832

Chạy 400 m

Wayde Van Niekerk (Nam Phi)

43,03 s

9,296

Chạy 100 m

Usain Bolt (Jamaica)

9,81 s

10,1937

- Usain Bolt (Jamaica) là người chạy nhanh nhất

Quảng cáo
close