Bài 5 trang 17 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Giải bài tập bài 5 trang 17 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Quảng cáo

Đề bài

Một máy bay bay từ TP. Hồ Chí Minh ra Hà Nội trong thời gian 1h 45 min. Cho rằng đường bay TP. Hồ Chí Minh – Hà Nội dài 1400 km. Tính tốc độ của máy bay ra km/h và m/s.

Lời giải chi tiết

Ta đổi \(1h45\min  = 1h + {{45\,phút} \over {60\,phút}} \)\(= 1h + 0,75h = 1,75h\)

Tốc độ của máy bay là: \(v = {{1400\,km} \over {1,75}} = 800\,km/h:3,6 \)\(= 222,22\,m/s\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close