Bài 7 trang 17 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Giải bài tập bài 7 trang 17 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Quảng cáo

Đề bài

Một học sinh đi bộ từ nhà đến trường với tốc độ là 4,5 km/h trong thời gian 20 min. Tính độ dài quãng đường đi của học sinh này.

Lời giải chi tiết

Đổi 20 phút = \({1 \over 3}\) giờ.

Độ dài quãng đường đi của học sinh này là: \(s = v.t = {1 \over 3}h \times 4,5\,km/h = 1,5\,km\)

Quảng cáo
close