Bài 8 trang 12 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Giải bài tập bài 8 trang 12 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Quảng cáo

Đề bài

Hình H1.16 mô tả hệ thống vận chuyển hành khách bằng cáp treo.

Các buồng chứa hành khách trên hai cáp treo song song thì di chuyển ngược chiều nhau. Các buồng trên cùng một cáp treo thì di chuyển cùng chiều và không đổi vị trí so với nhau. Quan sát các vật trong hình: các buồng chứa hành khách, trụ cáp treo, cây cối bên đường. Em hãy cho biết: mỗi vật chuyển động so với vật nào, dứng yên so với vật nào ?

Lời giải chi tiết

Các buồng chứa hành khách thì đứng yên so với các buồng cùng chung một cáp treo và đứng yên so với người ngồi trong buồng đó. Còn chuyển động so với các buồn trên dây song song, chuyển động do với trụ cột và cây cối bên đường.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Chủ đề 1: Chuyển động cơ
Gửi bài