Bài 6 trang 12 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Giải bài tập bài 6 trang 12 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Đề bài

Phát biểu nào sau đây về chuyển động và quỹ đạo là đúng ?

A. vật đứng yên so với vật mốc này thì cũng đứng yên với vật mốc khác.

B. vật chuyển động với vật mốc này thì cũng chuyển động với vật mốc khác.

C. vật có thể có quỹ đạo cong với vật mốc này nhưng lại đứng yên với vật mốc khác.

D. vật có quỹ đạo tròn với vật mốc này thì cũng có quỹ đạo tròn với vật mốc khác.

Lời giải chi tiết

Vì chuyển động có tính tương đối nên vật chuyển động với vật mốc này nhưng lại đứng yên so với vật mốc khác.

Chọn đáp án C.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Chủ đề 1: Chuyển động cơ
?>
Gửi bài tập - Có ngay lời giải