Bài 5 trang 12 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Giải bài tập bài 5 trang 12 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Quảng cáo

Đề bài

Một xe buýt đang chạy trên đường. Phát biểu nào sau đây sai ?

A. hành khách ngồi trên xe chuyển động so với cây cối bên đường.

B. hành khách ngồi trên xe chuyển động so với người tài xế của xe.

C. cây cối bên đường chuyển động so với hành khách ngồi trên xe.

D. nhà cửa bên đường chuyển động so với người tài xế của xe.

Lời giải chi tiết

Hành khách và người tài xế cùng ngồi trên xe buýt nên khoảng cách của hai người này là không đổi. Vậy hành khách và người tài xế phải đứng yên so với nhau. Đáp án sai là B

Chọn đáp án B

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Chủ đề 1: Chuyển động cơ
Gửi bài tập - Có ngay lời giải