Bài 8 trang 107 SGK Đại số 10

Nêu quy tắc giải bất phương trình ax+by ≤ c

Quảng cáo

Đề bài

Nêu quy tắc biểu diễn hình học tập nghiệm của bất phương trình \(ax+by ≤ c.\)

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

+ Ta vẽ đường thẳng \((d): ax+by=c\)

+ Chọn điểm \(M(x_0;y_0) ∉ (d)\) (thường là điểm \((0;0))\) và tính giá trị \(ax_0+by_0\)

+ Nếu \(ax_0+by_0>c\) thì nửa mặt phẳng bờ \((d)\) không chứa \(M(x_0;y_0)\) là tập hợp các điểm mà tọa độ của nó là nghiệm của bất phương trình.

+ Nếu \(ax_0+by_0<c\) thì nửa mặt phẳng bờ \((d)\) chứa \(M(x_0;y_0)\) là tập hợp các điểm có tọa độ là nghiệm của bất phương trình.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close