Câu 7 trang 98 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Một dây đàn viôlon hai đầu cố định, dao động

Quảng cáo

Bài 7. Một dây đàn viôlon hai đầu cố định, dao động, phát ra âm cơ bản tương ứng với nốt nhạc la có tần số \(440\) Hz. Tốc độ sóng trên dây là \(250\) m/s.

 Hỏi độ dài của dây bằng bao nhiêu?

Giải

Dây đàn phát ra âm cơ bản; trên dây có một bụng nên chiều dài của dây bằng một nửa bước sóng: \(l = {\lambda  \over 2} \Rightarrow \lambda  = 2l\)

\(f =  {v \over { \lambda}}={v \over {2\ell }} \)

\(\Rightarrow \) Chiều dài của dây:  \(\ell = {v \over {2f}}\)

                                                             \( \Rightarrow \ell = {{250} \over {2.440}} \approx   0,28(m).\)

          

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài