Câu 6 trang 98 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Tiếng la hét 80 dB có cường độ lớn gấp bao nhiêu lần tiếng nói thầm 20 dB?

Bài 6. Tiếng la hét \(80\) dB có cường độ lớn gấp bao nhiêu lần tiếng nói thầm \(20\) dB?

Giải

Ta có

\(\eqalign{
& {L_1} = 80\,(dB) = 10\lg {{{I_1}} \over {{I_0}}} \Rightarrow {I_1} = {10^8}{I_0} \cr
& {L_2} = 20\,(dB) = 10lg{{{I_2}} \over {{I_0}}} \Rightarrow {I_2} = {10^2}{I_0} \cr} \)

Vậy \({{{I_1}} \over {{I_2}}} = {10^6}\).

Loigiaihay.com

?>
Gửi bài tập - Có ngay lời giải