Câu 6 trang 98 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Tiếng la hét 80 dB có cường độ lớn gấp bao nhiêu lần tiếng nói thầm 20 dB?

Quảng cáo

Bài 6. Tiếng la hét \(80\) dB có cường độ lớn gấp bao nhiêu lần tiếng nói thầm \(20\) dB?

Giải

Ta có

\(\eqalign{
& {L_1} = 80\,(dB) = 10\lg {{{I_1}} \over {{I_0}}} \Rightarrow {I_1} = {10^8}{I_0} \cr
& {L_2} = 20\,(dB) = 10lg{{{I_2}} \over {{I_0}}} \Rightarrow {I_2} = {10^2}{I_0} \cr} \)

Vậy \({{{I_1}} \over {{I_2}}} = {10^6}\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải