Câu 5 trang 98 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Hộp cộng hưởng có tác dụng

Quảng cáo

Bài 5. Hộp cộng hưởng có tác dụng

A. Làm tăng tần số của âm.                                        

B. Làm giảm bớt cường độ âm.

C. Làm tăng cường độ của âm.                                              

D. Làm giảm độ cao của âm.

Giải

Hộp cộng hưởng có tác dụng làm tăng cường độ âm.

Chọn đáp án C

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài