Câu 4 trang 98 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Đối với âm cơ bản và hoạ âm bậc 2 do cùng một dây đàn phát ra thì

Quảng cáo

Bài 4. Đối với âm cơ bản và hoạ âm bậc 2 do cùng một dây đàn phát ra thì

A. Hoạ âm bậc 2 có cường độ lớn hơn cường độ âm cơ bản.

B. Tần số hoạ âm bậc 2 gấp đôi tần số âm cơ bản.

C. Tần số âm cơ bản lớn gấp đôi tần số hoạ âm bậc 2.

D. Tốc độ âm cơ bản gấp đôi tốc độ hoạ âm bậc 2.

Giải

Từ cùng một dây đàn phát ra thì tần số của hoạ âm bậc 2 gấp đôi tần số âm cơ bản.

Chọn đáp án B. 

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài