Câu 7 trang 7 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Với chất điện li là hợp chất Ion và hợp chất cộng hóa trọ thì cơ chế của quá trình điện ly như thế nào ?

Quảng cáo

Đề bài

Với chất điện li là hợp chất ion và hợp chất cộng hóa trị thì cơ chế của quá trình điện ly như thế nào ?

Lời giải chi tiết

Đối với các hợp chất cho vào nước các ion dương, ion âm trên bề mặt tinh thể bị hút về chúng các phân tử nước (cation hút đầu âm và anion hút đầu dương), làm cho các lực hút giữa các cation và anion yếu đi đến một giai đoạn nào đó, chúng tách ra khỏi tinh thể thành ion phân tán vào nước \( \Rightarrow \) Hợp chất ion tan dần. Trong dung dịch các ion này chuyển động tự do \( \Rightarrow \) Dung dịch dẫn điện.

Đối với các hợp chất có liên kết cộng hóa trị có cực khi tan trong nước so sự tương tác giữa các phân tử nước với các phân tử của hợp chất này (những cực ngược dấu hút lẫn nhau) dẫn đến sự điện li của các phân tử có liên kết cộng hóa trị thành các ion dương và ion âm. Trong dung dịch các ion này chuyển động

loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close