Câu 6 trang 7 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Dung dịch nào sau đây không dẫn được điện ?

Quảng cáo

Đề bài

Dung dịch nào sau đây không dẫn được điện ?

A. \(HCl\) trong \({C_6}{H_6}\) (benzen).            

B.\(C{H_3}{\rm{COONa }}\) trong nước.

C. \(Ca{(OH)_2}\) trong nước.

D. HI trong dung môi nước

Lời giải chi tiết

\(HCl\) trong \({C_6}{H_6}\) (benzen) không dẫn điện được. Vì HCl tan trong benzen nhưng không phân li ra \({H^ + }\) và \(C{l^ - }\).

Chọn đáp án A.

loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close