Câu 4 trang 7 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Chất nào sau đây không dẫn điện được ?

Quảng cáo

Đề bài

Chất nào sau đây không dẫn điện được ?

A. KCl rắn, khan.                  C.\(MgC{l_2}\) nóng chảy.

B. KOH nóng chảy                D. HI trong dung môi nước.

Lời giải chi tiết

Chất không dẫn điện được là KCl rắn khan, vì KCl rắn khan không phân li thành ion nên không dẫn điện được.

Chọn đáp án A

loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close