Câu 7 trang 55 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Biết rằng tỉ khối của hỗn hợp khí đối với hiđro bằng 19,2.

Quảng cáo

Đề bài

Cho 13,5g nhôm tác dụng vừa đủ với 2,2 lít dung dịch \(HN{O_3}\) phản ứng tạo ra muối nhôm và một hỗn hợp khí gồm \(NO\)  và \({N_2}O\). Tính nồng độ mol của dung dịch  \(HN{O_3}\). Biết rằng tỉ khối của hỗn hợp khí đối với hiđro bằng 19,2.

Lời giải chi tiết

Đặt số mol Al tham gia phản ứng (1) và (2) lần lượt là x mol và y mol.

\( \Rightarrow x + y = \frac{{13,5}}{{27}}\)   (*)

Hỗn hợp khí X gồm NO x mol: \({N_2}O\;\frac{{3y}}{8}\)mol

Theo đề bài ta có:      

Giải hệ (*) và (**) ta được \(\left\{ \begin{array}{l}x = 0,1\\y = 0,4\end{array} \right.\)

Từ (1) và (2) \( \Rightarrow {n_{HN{O_3}}} = 4x + \frac{{15y}}{4} = 1,9\)mol

Nồng độ mol/lít của dung dịch \(HN{O_3}\) đã dùng:

\({CM_{{{HN{O_3}}}}} = \frac{{1,9}}{{2,2}} = 0,86M\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close