Câu 6 trang 55 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Tổng các hệ số trong phương trình của phản ứng oxi hóa – khử này bằng:

Quảng cáo

Đề bài

Phản ứng giữa \(HN{O_3}\)với \(FeO\) tạo ra khí \(NO\). Tổng các hệ số trong phương trình của phản ứng oxi hóa – khử này bằng:

A. 22                                        B. 20                                        C. 16                                        D. 12

Lời giải chi tiết

\(3FeO + 10HN{O_3} \to 3Fe{(N{O_3})_3} + NO \uparrow  + 5H_2O\)

Chọn đáp án A

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close