Câu 4 trang 55 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hợp chất nào sau đây của nitơ không được tạo ra khi cho tác dụng với kim loại :

Quảng cáo

Đề bài

Hợp chất nào sau đây của nitơ không được tạo ra khi cho \(HN{O_3}\) tác dụng với kim loại :

A. \(NO\).                                 B. \(N{H_4}N{O_3}\)

C. \(N{O_2}\)                                D. \({N_2}{O_5}\)

Lời giải chi tiết

\({N_2}{O_5}\)

Chọn đáp án D

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close