Bài 7 trang 178 SGK Đại số và Giải tích 11

Phát biểu định nghĩa xác suất (cổ điển) của biến cố.

Quảng cáo

Đề bài

Phát biểu định nghĩa xác suất (cổ điển) của biến cố.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Giả sử \(A\) là một biến cố liên quan đến một phép thử chỉ có một số hữu hạn kết quả đồng khả năng xuất hiện.

Kí hiệu \(n(Ω), n(A)\) theo thứ tự là số các kết quả có thể xảy ra của phép thử và số phần tử của A.

Ta gọi tỉ số \({{n(A)} \over {n(\Omega )}}\) là xác suất của biến cố \(A\), kí hiệu là \(P(A)\).

Công thức tính: \(P(A) = {{n(A)} \over {n(\Omega )}}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close