Bài 9 trang 178 SGK Đại số và Giải tích 11

Phát biểu định nghĩa cấp số cộng và công thức tính tổng n số hạng đầu tiên của một cấp số cộng.

Quảng cáo

Đề bài

Phát biểu định nghĩa cấp số cộng và công thức tính tổng \(n\) số hạng đầu tiên của một cấp số cộng.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Cấp số cộng là một dãy số (hữu hạn hoặc vô hạn) mà trong đó, kể từ số hạng thứ hai, mỗi số hạng đều bằng tổng của số hạng đứng ngay trước nó và một số \(d\) không đổi, nghĩa là: \((u_n)\) là cấp số cộng \(⇔ ∀ n ≥ 2, u_n= u_{n+1}+ d\)

Số \(d\) gọi là công sai của cấp số cộng.

Tổng của \(n\) số hạng đầu tiên của một cấp số cộng là:

\[\begin{array}{l}
{S_n} = {u_1} + {u_2} + ... + {u_n}\\
= \dfrac{{n\left( {{u_1} + {u_n}} \right)}}{2}\\
= \dfrac{{n\left[ {2{u_1} + \left( {n - 1} \right)d} \right]}}{2}
\end{array}\]

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close