Câu 7 trang 13 SGK Hình học 11 Nâng cao

Qua phép đối xứng trục

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Qua phép đối xứng trục \({D_a}\) (a là trục đối xứng), đường thẳng \(d\) biến thành đường thẳng \(d'\). Hãy trả lời các câu hỏi sau:

LG a

Khi nào thì \(d\) song song với \(d'\)?

Lời giải chi tiết:

Khi d // a thì d // d’

LG b

Khi nào thì \(d\) trùng với \(d'\) ?

Lời giải chi tiết:

Khi d vuông góc với a hoặc d trùng với a thì d trùng với d’

LG c

Khi nào thì \(d\) cắt \(d'\)? Giao điểm của \(d\) và \(d'\)có tính chất gì ?

Lời giải chi tiết:

Khi d cắt a nhưng không vuông góc với a. Khi đó giao điểm của d với d’  nằm trên a

LG d

Khi nào \(d\) vuông góc với \(d'\)?

Lời giải chi tiết:

Khi góc giữa d và a bằng \(45^0\) thì \(d ⊥ d’\)

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close