Câu 6.19 trang 198 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 6.19 trang 198 SBT Đại số 10 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Tìm giá trị lượng giác sin, côsin, tang của các góc lượng giác có số đo sau (không dùng máy tính)

• \({120^0}; - {30^0}; - {225^0};{750^0};{510^0}\) 

•\(\dfrac{{5\pi }}{4};\dfrac{{7\pi }}{2};\dfrac{{5\pi }}{3}; - \dfrac{{10\pi }}{3};\dfrac{{17\pi }}{3}\).

 

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close