Câu 6.20 trang 198 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 6.20 trang 198 SBT Đại số 10 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Cho số \(\alpha ,\dfrac{\pi }{2} < \alpha  < \pi \). Hỏi các điểm trên đường tròn lượng giác xác định bởi các số sau nằm trong góc phần tư nào của hệ tọa độ vuông góc gắn với đường tròn đó:

\(\alpha  - \pi ;\alpha  + \dfrac{\pi }{2};\dfrac{\pi }{2} - \alpha ;\dfrac{{3\pi }}{2} - \alpha ?\)

 

Lời giải chi tiết

Điểm xác định bởi \(\alpha \) nằm ở góc phần tư \(II\) thì điểm xác định bởi:

• \(\alpha  - \pi \) nằm ở góc phần tư \(IV.\)

• \(\alpha  + \dfrac{\pi }{2}\) nằm ở góc phần tư \(III.\)

• \(\dfrac{\pi }{2} - \alpha \) nằm ở góc phần tư \(IV.\)

• \(\dfrac{{3\pi }}{2} - \alpha \) nằm ở góc phần tư \(II.\)

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close