Câu 6 trang 61 Vở bài tập Lịch sử 5

Giải bài tập Câu 6 trang 61 Vở bài tập Lịch sử 5

Quảng cáo

Kể tên một số nhà máy Thủy điện đã có hoặc đang được xây dựng ở nước ta.

Trả lời: 

Nhà máy thủy điện Hòa Bình, Thác Bà, Hàm Thuận, Đa Mi, Sơn La, Bản Vẽ,…

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close