Câu 1 trang 59 Vở bài tập Lịch sử 5

Giải bài tập Câu 1 trang 59 Vở bài tập Lịch sử 5

Quảng cáo

Quan sát hình ảnh sau đây:

Công ty thủy điện Hòa Bình

Công trình này được ra đời trong bối cảnh nào? (Đánh dấu x vào ô ☐ trước ý đúng nhất)

☐ Sau ngày thống nhất, cả nước bước vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

☐ Đất nước bước vào công cuộc đổi mới.

☐ Sau ngày hòa bình lập lại ở miền Bắc.

Trả lời:

☒ Sau ngày thống nhất, cả nước bước vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close