Câu 4 trang 61 Vở bài tập Lịch sử 5

Giải bài tập Câu 4 trang 61 Vở bài tập Lịch sử 5

Quảng cáo

Điền chữ Đ vào ô ☐ trước ý đúng, chữ S vào ô ☐ trước ý sai.

☐ Nhờ đập ngăn nước Hòa Bình, đồng bằng Bắc Bộ thoát khỏi những trận lụt khủng khiếp.

☐ Nhà máy thủy điện Hòa Bình là một trong những công trình thủy điện lớn bậc nhất ở châu Á.

☐ Từ Hòa Bình, nguồn điện đã về tới mọi miền Tổ quốc.

☐ Nhà máy Thủy điện Hòa Bình cung cấp nước chống hạn cho toàn bộ các tỉnh miền Bắc.

Trả lời: 

Đ Nhờ đập ngăn nước Hòa Bình, đồng bằng Bắc Bộ thoát khỏi những trận lụt khủng khiếp.
Đ Nhà máy thủy điện Hòa Bình là một trong những công trình thủy điện lớn bậc nhất ở châu Á.
Đ Từ Hòa Bình, nguồn điện đã về tới mọi miền Tổ quốc.
S Nhà máy Thủy điện Hòa Bình cung cấp nước chống hạn cho toàn bộ các tỉnh miền Bắc.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close