Câu 3 trang 60 Vở bài tập Lịch sử 5

Giải bài tập Câu 3 trang 60 Vở bài tập Lịch sử 5

Quảng cáo

Qua quan sát hình 1, trang 61 trong sách giáo khoa và kết hợp với nội dung bài học, em hãy viết một đoạn văn nêu cảm nghĩ của mình về tinh thần lao động của những người công nhân trên công trường xây dựng Nhà máy Thủy điện Hòa Bình.

Trả lời:

Nhà máy thủy điện Hòa Bình là thành quả của 15 năm lao động gian khổ, sáng tạo của cán bộ, công nhân hai nước Việt Nam, Liên Xô. Những chiến sĩ công trường vĩ đại đó đã cống hiến sức lực và tài năng cho đất nước. Họ làm việc cần mẫn, kể cả vào ban đêm. Hơn 3 vạn người và hàng vạn xe cơ giới làm việc hối hả. Dù khó khăn thiếu thốn và có cả hi sinh nhưng họ quyết tâm hoàn thành công việc. Cả nước hướng về Hòa Bình, sẵn sàng chi viện người và của cho công trình

Vì dòng điện ngày mai, những cán bộ và công nhân làm việc ở đây đã vượt lên tất cả khó khăn để hoàn thành xuất sắc công việc của mình.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close