Câu 6 trang 51 SGK Tin học lớp 8

Với mỗi câu lệnh sau đây giá trị biến X sẽ là bao nhiêu nếu trước đó giá trị của X bằng 5?...

Quảng cáo

Đề bài

Với mỗi câu lệnh sau đây giá trị biến X sẽ là bao nhiêu nếu trước đó giá trị của X bằng 5?

a) if (45 mod 3)=0 then X:=X+1;

b) if X > 10 then X:=X+1;

Lời giải chi tiết

a) Vì 45 chia hết cho 3, điều kiện được thỏa mãn nên giá trị của X được tăng lên 1, tức bằng 6.

    Vậy X = 6.

b) Vì X = 5 < 10 nên điều kiện không được thỏa mãn, do đó câu lệnh không được thực hiện, tức X giữ nguyên giá trị 5.

    Vậy X =  5.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 6: Câu lệnh điều kiện
Quảng cáo
list
close
Gửi bài