Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 9 SGK Tin học 8

  Khi soạn thảo văn bản trên máy tính và yêu cầu chương trình tìm kiếm một cụm từ trong văn bản và thay thế bằng một cụm từ khác, thực chất ta đã yêu cầu máy tính thực hiên những lệnh gì?...

 • pic

  Câu 2 trang 9 SGK Tin học 8

  Trong ví dụ về rô bốt , nếu thay đổi thứ tự của lệnh 1 và lệnh 2 trong chương trình, rô bốt có thực hiện được công việc nhặt rác không?...

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 9 SGK Tin học lớp 8

  Hãy cho biết lí do cần phải viết chương trình để điều khiển máy tính.

 • pic

  Câu 4 trang 9 SGK tin học lớp 8

  Tại sao người ta phải tạo ra các ngôn ngữ lập trình trong khi có thể điều khiển máy tính bằng ngôn ngữ máy?

 • pic

  Câu 5 trang 9 SGK tin học lớp 8

  Chương trình dịch là gì?

Gửi bài Gửi bài