Câu 7 trang 51 SGK Tin học lớp 8

Giả sử cần viết chương trình nhập một số tự nhiên vào máy tính và in ra màn hình kết quả số đã nhập chẵn hay lẻ, chẳng hạn “5 là số lẻ”, “8 là số chẵn”...

Quảng cáo

Đề bài

Giả sử cần viết chương trình nhập một số tự nhiên vào máy tính và in ra màn hình kết quả số đã nhập chẵn hay lẻ, chẳng hạn “5 là số lẻ”, “8 là số chẵn”. Hãy mô tả các bước của thuật toán để giải quyết bài toán trên và viết chương trình Pascal để thực hiện thuật toán đó. 

Lời giải chi tiết

- Thuật toán chương trình:

   Bước 1: Nhập một số tự nhiên n và một biến d.

   Bước 2: Gán giá d=n mod 2.

   Bước 3: Nếu d=0 thì đấy là số chẵn, ngược lại thì đấy là số lẻ.

   Bước 4. Kết thúc thuật toán.

- Chương trình Pascal:

- Kết quả:

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 6: Câu lệnh điều kiện
Quảng cáo
list
close
Gửi bài