Bài 6 trang 178 SGK Đại số và Giải tích 11

Viết công thức nhị thức Niu-tơn.

Quảng cáo

Đề bài

Viết công thức nhị thức Niu-tơn

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Công thức nhị thức Niu-tơn:

\({\left( {a + b} \right)^n}\)
\(= C_n^0{a^n} + C_n^1{a^{n - 1}}b + C_n^2{a^{n - 2}}{b^2} + ... + C_n^{n - 1}a{b^{n - 1}} \) \(+ C_n^n{b^n}\)

Số hạng tổng quát: \[{T_{k + 1}} = C_n^k{a^{n - k}}{b^k}\]

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close