Câu 5.6 trang 175 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 5.6 trang 175 SBT Đại số 10 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Doanh thu của 8 cửa hàng ăn trong một ngày ở khu phố A (đơn vị triệu đồng) như sau :

Tìm số trung bình và số trung vị. Số nào làm đại diện tốt hơn ?

 

Lời giải chi tiết

Số trung bình 19,13. Số trung vị là 6. Số trung vị làm đại diện tốt hơn vì có sự chênh lệch lớn giữa các số liệu trong mẫu.

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close