Câu 5.37 trang 185 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chọn đáp án đúng

Quảng cáo

Đề bài

Cho hàm số

                       \(f\left( x \right) = {x^3} - 2{x^2} + 2x + 3\,\,(C)\)

Phương trình tiếp tuyến (C) tại tiếp điểm M có hoành độ bằng 1 là

(A) \(y = \left( {3{x^2} - 4x + 2} \right)\left( {x - 1} \right) - 2\)

(B) \(y = 0\left( {x - 1} \right) - 2\)

(C) \(y = \left( {x - 1} \right) - 2\)

(D) \(y = \left( {x - 1} \right) - 3\)

Lời giải chi tiết

Chọn C

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close