Câu 5.39 trang 186 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chọn đáp án đúng

Quảng cáo

Đề bài

Cho hàm số

                        \(f\left( x \right) = {\sin ^3}\left( {1 - x} \right)\)

Với mọi \(x \in R\), ta có

 (A) \(f'\left( x \right) = {\cos ^3}\left( {1 - x} \right)\)

(B) \(f'\left( x \right) =  - {\cos ^3}\left( {1 - x} \right)\)

(C) \(f'\left( x \right) =  - 3{\sin ^2}\left( {1 - x} \right)\cos \left( {1 - x} \right)\)

(D) \(f'\left( x \right) = 3{\sin ^2}\left( {1 - x} \right)\cos \left( {1 - x} \right)\)

Lời giải chi tiết

Chọn C

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close