Câu 5.40 trang 186 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chứng minh

Quảng cáo

Đề bài

Cho biết \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 0} {{f\left( x \right)} \over x} = A\) và \(f\left( 0 \right) = 0.\) Chứng minh rằng \(A = f'\left( 0 \right).\)

Lời giải chi tiết

Theo định nghĩa, ta có

                        \(f'\left( 0 \right) = \mathop {\lim }\limits_{x \to 0} {{f\left( x \right) - f\left( 0 \right)} \over {x - 0}}\)

Vì \(f\left( 0 \right) = 0\) nên

                        \(f'\left( 0 \right) = \mathop {\lim }\limits_{x \to 0} {{f\left( x \right)} \over x} = A\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close