Câu 5.31 trang 184 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tính gần đúng các số sau đây

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Áp dụng công thức tính gần đúng \(\Delta y \approx dy\), hay tính gần đúng các số sau đây (lấy 5 chữ số thập phân trong kết quả)

\(\sqrt {0,99998} \)     

Lời giải chi tiết:

0,99999.

Hướng dẫn . Xét hàm số \(y = \sqrt x \) với \({x_0} = 1\) và \(\Delta x =  - 0,00002.\)

 \(\sin \left( { - 0,00002} \right)\)

Lời giải chi tiết:

\( - 0,00002.\)

Hướng dẫn. Xét hàm số \(y = \sin x\) với \({x_0} = 0\) và \(\Delta x =  - 0,00002.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close