Câu 5.29 trang 183 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho hàm số. Tính

Quảng cáo

Đề bài

Cho hàm số

                      \(f(x) = {{1 + \cos x} \over {1 - \cos x}}\)

Tính  \(df\left( {{\pi  \over 3}} \right)\)  với sai số tuyệt đối không vượt quá  , biết  \(\Delta x = 0,01\)

Lời giải chi tiết

\( - 0,0693.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close