Câu 5.30 trang 183 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tính vi phân của hàm số sau

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tính vi phân của hàm số sau

 \(y = {1 \over {0,5{x^2}}}\)   

Lời giải chi tiết:

\( - {{4dx} \over {{x^3}}}\)      

\(y = {{m + n} \over {\sqrt x }}\) (m,n là các hằng số)

Lời giải chi tiết:

\( - {{m + n} \over {2x\sqrt x }}dx\)

\(y = {{{x^3} + 1} \over {{x^3} - 1}}\)      

Lời giải chi tiết:

\( - {{6{x^2}dx} \over {{{\left( {{x^3} - 1} \right)}^2}}}\)      

\(y = {{\cos x} \over {1 - {x^2}}}\)

Lời giải chi tiết:

 \({{\left( {{x^2} - 1} \right)\sin x + 2x\cos x} \over {{{\left( {1 - {x^2}} \right)}^2}}}dx\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close