Câu 5 trang 55 Vở bài tập Lịch sử 5

Giải bài tập Câu 5 trang 55 Vở bài tập Lịch sử 5

Quảng cáo

Quan sát hình sau đây:

Lính Mĩ lên máy bay rời khỏi Việt Nam (cuối tháng 3 – 1973)

Em hãy cho biết hình trên phản ánh phía Mĩ phải thực hiện cam kết gì theo Hiệp định Pa-ri?

Trả lời: 

Hình trên phản ánh phía Mĩ phải thực hiện cam kết: phải rút toàn bộ quân Mĩ và quân đồng minh ra khỏi Việt Nam.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close