Câu 4 trang 54 Vở bài tập Lịch sử 5

Giải bài tập Câu 4 trang 54 Vở bài tập Lịch sử 5

Quảng cáo

Em hãy trình bày ý nghĩa lịch sử của việc kí kết Hiệp định Pa-ri.

Trả lời:

Hiệp định Pa-ri đánh dấu bước phát triển mới cách mạng Việt Nam. Đế quốc Mĩ buộc phải rút quân khỏi Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân ta tiến tới giành thắng lợi hoàn toàn, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close