Câu 2 trang 54 Vở bài tập Lịch sử 5

Giải bài tập Câu 2 trang 54 Vở bài tập Lịch sử 5

Quảng cáo

Hiệp định Pa-ri về Việt Nam được kí kết:

- Vào ngày ..... tháng ..... năm .....

- Tại: .....

Trả lời:

Hiệp định Pa-ri về Việt Nam được kí kết:

- Vào ngày 27 tháng 1 năm 1973

- Tại: Pa-ri.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close