Câu 1 trang 54 Vở bài tập Lịch sử 5

Giải bài tập Câu 1 trang 54 Vở bài tập Lịch sử 5

Quảng cáo

Đánh dấu x vào ô ☐ trước ý sai.

Mĩ kí Hiệp định Pa-ri về kết thúc chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam vì:

☐ Mĩ thất bại ở cả hai miền Nam, Bắc trong năm 1972.

☐ Cuộc chiến tranh đã kéo dài gần 20 năm mà không mang lại kết quả gì, lại bị nhân dân Mĩ và thế giới phản đối.

☐ Mĩ giành được thắng lợi quyết định trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Có thể kết thúc cuộc chiến tranh đó trong thế có lợi cho Mĩ.

Trả lời:

☒ Mĩ giành được thắng lợi quyết định trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Có thể kết thúc cuộc chiến tranh đó trong thế có lợi cho Mĩ.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close