Câu 5 trang 51 SGK Tin học lớp 8

Các câu lệnh Pascal sau đây được viết đúng hay sai?

Quảng cáo

Đề bài

Các câu lệnh Pascal sau đây được viết đúng hay sai?

a) if x:=7 then a:=b;

b) if x > 5; then a:=b;

c) if x > 5 then; a:=b;

d) if x > 5 then a:=b; m:=n;

e) if x > 5 then a:=b; else m:=n;

f) if n > 0 then begin a:=0; m:=-1 end else c:=a;

Lời giải chi tiết

a) Sai.

    Sửa lại: if x=7 then a:=b;

b) Sai

    Sửa lại: if x > 5 then a:=b;

c) Sai

    Sửa lại: if x > 5 then a:=b;

d) Đúng.

e) Sai

    Sửa lại: if x > 5 then a:=b else m:=n;

f) Đúng.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 6: Câu lệnh điều kiện
Quảng cáo
list
close
Gửi bài