Câu 5 trang 48 Vở bài tập Lịch sử 5

Giải bài tập Câu 5 trang 48 Vở bài tập Lịch sử 5

Quảng cáo

Vì sao Nhà máy Cơ khí Hà Nội lại được vinh dự đón Bác Hồ về thăm nhiều lần?

Nhà máy Cơ khí Hà Nội

Trả lời: 

Nhà máy Cơ khí Hà Nội lại được vinh dự đón Bác Hồ về thăm nhiều lần vì nhà máy luôn đạt được thành tích to lớn, góp phần quan trọng vào công cuộc xây và bảo vệ Tổ quốc.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close